Spring naar inhoudTabellen

Met de InScreen Editor kunt u gemakkelijk tabellen toevoegen, bewerken en verwijderen.

Tabel toevoegen

Plaats de cursor op de plek in de tekst waar de tabel moet komen en klik op het 'tabel toevoegen/bewerken-icoon'.
Screenshot InScreen Editor Waxtrapp tabel toevoegenU krijgt nu een pop-up. Vul hierin de gewenste hoeveelheid kolommen en rijen. In dit geval 3 kolommen en 3 rijen met een breedte van 100%. Dit betekent de hele breedte van het tekstartikel. U kunt hier desgewenst een ander getal toevoegen (50% is de helft van het tekstartikel). Ook kun u de exacte breedte in pixels van de tabel invoeren, door in plaats van procenten pixels aan te geven (bijvoorbeeld 30px).

In deze fase van het toevoegen van tabellen, zijn de vakjes 'vormgeving' en 'rijen kolommen' niet klikbaar.

Klik op toevoegen.
Screenshot InScreen Editor Waxtrapp tabel toevoegenDe tabel verschijnt nu in uw pagina. In de tabel kunt u tekst, links, plaatjes etc plaatsen.Screenshot InScreen Editor Waxtrapp tabel toevoegenDe grootte van de cellen verandert mee met de grootte van de content die u aan de cel toevoegt.

Om vervolgens de tabel verder te bewerken, klikt u met uw muis in de tabel en klikt u wederom op het 'tabel toevoegen/bewerken-icoon'. Nu zijn ook de vakjes 'vormgeving' en 'rijen kolommen' klikbaar.

Vormgeving Tabel bewerken

Selecteer de tabel door uw muis in de tabel te klikken en klik op het 'tabel toevoegen/bewerken-icoon'.
Screenshot InScreen Editor Waxtrapp tabel vormgevingU kunt bij het dropdownmenu 'Tabel' de vormgeving van de tabel veranderen.
 • noborder, border, boxborder, green, greenborder: hiermee kunt u de randen van uw tabel aanpassen. Deze eigenschappen zijn afhankelijk van het ontwerp van uw website.
 • align-left: de content in alle cellen in de tabel wordt links uitgelijnd
 • align-right: de content in alle cellen in de tabel wordt rechts uitgelijnd
 • align-center: de content in alle cellen in de tabel wordt gecentreerd

Vormgeving rij bewerken

Om de vormgeving van een bepaalde rij te veranderen, selecteert u de rij door met uw muis in een van de cellen in de rij te klikken. Klik vervolgens op het 'tabel toevoegen/bewerken-icoon'.Screenshot InScreen Editor Waxtrapp vormgeving rijU kunt bij het dropdownmenu 'Rij' de vormgeving van de geselecteerde rij veranderen.

 • header, footer, green, greenheader, greenfooter: Deze eigenschappen zijn afhankelijk van het ontwerp van uw website.
 • align-left: de content in de geselecteerde rij wordt links uitgelijnd
 • align-right: de content in de geselecteerde rij wordt rechts uitgelijnd
 • align-center: de content in de geselecteerde rij wordt gecentreerd

Vormgeving kolom bewerken

Om de vormgeving van een bepaalde kolom te veranderen, selecteert u de kolom door met uw muis in een van de cellen in de kolom te klikken. Klik vervolgens op het 'tabel toevoegen/bewerken-icoon'.Screenshot InScreen Editor Waxtrapp vormgeving kolomU kunt bij het dropdownmenu 'Kolom' de vormgeving van de geselecteerde kolom veranderen.

 • header, footer, green, greenheader, greenfooter: Deze eigenschappen zijn afhankelijk van het ontwerp van uw website.
 • align-left: de content in de geselecteerde kolom wordt links uitgelijnd
 • align-right: de content in de geselecteerde kolom wordt rechts uitgelijnd
 • align-center: de content in de geselecteerde kolom wordt gecentreerd

Vormgeving cel bewerken

Om de vormgeving van een bepaalde cel te veranderen, selecteert u de cel door met uw muis in de cel te klikken. Klik vervolgens op het 'tabel toevoegen/bewerken-icoon'.Screenshot InScreen Editor Waxtrapp vormgeving celU kunt bij het dropdownmenu 'Cel' de vormgeving van de geselecteerde cel veranderen.

 • header, footer, green, greenheader, greenfooter: Deze eigenschappen zijn afhankelijk van het ontwerp van uw website.
 • align-left: de content in de geselecteerde cel wordt links uitgelijnd
 • align-right: de content in de geselecteerde cel wordt rechts uitgelijnd
 • align-center: de content in de geselecteerde cel wordt gecentreerd

Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen

Om rijen en kolommen toe te voegen en te verwijderen zijn er twee mogelijkheden.

In de tabel zelf

Selecteer een cel door er met uw muis in te klikken.

 • Door het pijltje naar links, voegt u een nieuwe kolom links toe
 • Door het pijltje naar rechts, voegt u een nieuwe kolom rechts toe
 • Door het kruisje bovenaan, verwijdert u de kolom
 • Door het pijltje naar boven, voegt u een rij boven toe
 • Door het pijltje naar beneden, voegt u een rij beneden toe
 • Door het kruisje links, verwijdert u de rij. Screenshot InScreen Editor Waxtrapp

In de tabel editor

Selecteer de rij of kolom die verwijderd moeten worden of waaraan rijen of kolommen toegevoegd moeten worden, door er met uw muis in te klikken
Met behulp van de opties in het vak 'rijen en kolommen' kunt u rijen en kolommen toevoegen en verwijderen. Screenshot InScreen Editor Waxtrapp tabel bewerken

  Hyarchis Suite