Spring naar inhoudMail instellingen

Simpele modus
Mail instellingen


Om de mail-instellingen aan te passen klikt u op de gelijknamige tab. Hier kunt u aangeven of u het formulier wil laten verzenden via e-mail. Zo ja, dan kunt u hier de afzender, ontvanger, en het onderwerp van de e-mail aangeven.
 • Mail het formulier
  Bij de eerste optie ‘mail het formulier’ kunt u aangeven of u wilt dat het formulier via e-mail wordt verzonden.
 • Vestuur ook omgekeerd
  Hier kunt u ervoor kiezen om het mailtje met het formulier nogmaals te verzenden maar dan van de ontvanger naar de afzender.
Als ervoor is gekozen om het formulier te laten mailen (de ‘mail het formulier’ optie staat dus aangevinkt), dan dient er bepaald te worden naar wie de e-mail verstuurd wordt (To), wie de verzender is (From), en wat het onderwerp van de email is (Subject). U kunt meerdere e-mailadressen toevoegen door er een komma tussen te zetten.

Let op: als het formulier via e-mail wordt verzonden, dan zijn de ‘To’ en ‘From’ velden verplicht. Als deze niet zijn ingevuld, wordt het formulier niet verzonden.

U kunt deze velden zelf invullen, of de optie ‘Uit formulier’ achter deze velden aan te vinken. In dat geval wordt er een e-mailadres (in het geval van To en From) of een stukje tekst (in het geval van Subject) uit het ingevulde formulier gehaald. Het is dan wel zaak dat in het formulier wordt gecheckt dat hetgeen ingevuld is, daadwerkelijk een correct geformatteerd e-mailadres is.

Bevestigingsmails


Een bevestigingsmail kunt u zo samenstellen als u zelf wilt. Zo kunt u onder andere elementen uit het ingevulde formulier toevoegen.


Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een e-mail openen met de naam van de gebruiker zelf.

Er zijn twee soorten bevestigingsmails:
 • Mail met opgestuurde waardes
  Deze mail is al gedeeltelijk opgemaakt. • Mail zelf samenstellen
  Bij deze optie kunt u de mail geheel zelf samenstellen.

Geavanceerde modus

Binnen de geavanceerde modus is het voor elke geadresseerde mogelijk om een element uit het formulier te kiezen, zoals u hieronder kunt zien.