Spring naar inhoudExtra instellingen

Bij het tabblad 'instellingen' kunt u het geavanceerde instellingen aan het formulier toevoegen.

Bewaartijd


U kunt zelf aangeven hoe lang u de resultaten van de ingevulde formulieren wilt bewaren. Door middel van een keuze te maken uit onderstaande uitklaplijst, bepaalt u de bewaartijd.


Als een formulier heel vaak ingevuld wordt, kan de database met opgeslagen bijdragen in een paar jaar tijd erg groot worden. Het is goed om de gegevens automatisch weg te gooien, enige tijd nadat ze in uw organisatie of IT systemen verwerkt zijn. Korter bewaren maakt de gegevens ook minder gevoelig voor ongeoorloofd gebruik, wat de privacy van de gebruikers ten goede komt.

Deze instelling heeft alleen invloed op nieuwe gegevens, de bestaande reeds opgeslagen data worden niet plotseling weggegooid als u de bewaartijd per ongeluk op "2 dagen" zet.

Formulier af laten rekenen 

Meer informatie vindt u bij Formulieren met Ogone betaling optuigen in de handleiding Formulieren Geavanceerd.

DigiD validatie

Meer informatie vindt u bij DigiD formulieren in de handleiding Formulieren Geavanceerd.

Criteria

Deze instelling heeft u nodig als u een koppeling wilt maken met DigiD, of als u de formulierenmodule met XML wilt koppelen aan uw CRM, ERP, Zaaksysteem of Mid-office.
Meer informatie vindt u in de handleiding "Formulieren Geavanceerd".

Koppelingen met een externe database

Bij het tabblad 'Extern', alleen zichtbaar in geavanceerde modus,kan een template gekozen worden voor een koppeling met een externe database. We vragen u om niet te experimenteren met de koppeling en het advies van Hyarchis Waxtrapp te vragen als u gebruik wilt gaan maken van een externe koppeling.