Spring naar inhoudElementen

Na het toevoegen van het formulier opent u de InScreen Editor om het formulier te bewerken. Binnen het eerste tabblad 'Elementen'  kunt u algemene instellingen doen en bepalen uit welke elementen het formulier moet bestaan. Binnen 'Elementen' bestaat een 'Simpele modus' en een 'Geavanceerde modus'. De uitleg van de 'Geavanceerde modus' volgt later in dit hoofdstuk.

Algemene instellingen formulier


 • Titel: Dit is de naam die in het menu gebruikt wordt om naar het formulier te navigeren.
 • Minimum toonstatus: Bepaalt wie het formulier mag zien.
 • Embargodatum: De datum waarop het formulier voor het publiek getoond zal worden.

Elementen toevoegen

Bij 'voeg element toe' kunt u een nieuw veld aan het formulier toevoegen. Kies allereerst de taal waarin de elementen getoond moeten worden. Vervolgens kiest u de soorten elementen die u wilt toevoegen.

De elementen zijn ingedeeld in 6 categorieën, namelijk:

 1. Standaard lege velden
 2. NAW-velden
 3. Weergave
 4. Datum-velden
 5. Gemma (voor gemeenten)
 6. Overige custom velden

De laatste 5 categorieën zijn vooraf gedefinieerde elementen, die gemaakt zijn door middel van de elementen uit de 1e categorie.

Overzicht standaard velden


Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke elementen (Standaard lege velden):

 • Standaard tekstveld

  U kunt een standaard tekstveld toevoegen bij vragen die antwoorden met niet meer dan een paar woorden moeten opleveren.


  Als er meer tekst ingevoerd zal moeten worden (zoals bij een opmerkingenveld), kan gekozen worden voor het element 'Standaard meerregelige tekst'.


 • Standaard onzichtbaar veld

  Hiermee geeft u informatie mee die bijvoorbeeld wel in een mail moet komen, maar niet zichtbaar mag zijn voor degene die het formulier invult. Dit element heeft dezelfde functie al de 'verberg elementen' binnen de bewerk-optie van bepaalde elementen.
  (Dit is een veld voor programmeurs)

 • Standaard menu
  Bij een standaard menu kan een gebruiker 1 optie kiezen.


 • Standaard vink


 • Standaard radiobuttons

 • Standaard file upload

 • Standaard verstuurknop
 • Numeriekveld

 • Een numeriek veld accepteert alleen tekst in de vorm van cijfers (zoals bij het veld voor telefoonnummer of klantnummer)

Volgorde aanpassen

Als u een nieuw element toevoegt, dan wordt onderaan het formulier gezet, boven de verstuurknop.
U kunt de volgorde van alle formulierelementen aanpassen.

Om de volgorde van de elementen te wijzigen kunt u gebruik maken van een sleepfunctie. U klikt op het element dat u wilt verplaatsen en sleept het naar de gewenste plek.

Instellingen elementen

Per formulier-element zijn er verschillende instellingen:


Veld verplichten


Met de vink rechts van het element is het mogelijk dit element als verplicht in te stellen. Bij de formuliervraag verschijnt dan bijvoorbeeld een 'verplicht'  sterretje. U kunt zelf instellen welk symbool en welke tekst er verschijnt als het formulier niet juist is ingevuld bij het tabblad 'validatie'  in de geavanceerde modus.

Veld verwijderen


Door op het prullenbakje te klikken, verwijdert u het betreffende element.

Veld bewerken

Door op het potloodje te klikken, kunt u per veld verschillende instellingen aanpassen.
 • Maximaal aantal tekens
  Hier kunt u aangeven hoeveel karakters er maximaal in een veld mogen staan. Als het maximum aantal is bereikt dan kan er niets meer in het veld ingevoerd worden. Als er ‘0’ in dit veld staat, dan is er geen maximum aantal tekens
 • Label positie, label breedte en positie veld
  Dit zijn diverse bewerkopties om de visuele verschijning van de formulierelementen naar eigen wens in te richten. Standaard staat de label positie op 'links'.Stel dat u nu het element 'voornaam' op 'labelpositie boven' zet, verschijnt de titel van het element boven het invoerveld.
  De aangepaste instellingen van het element 'Voornaam' worden ook getoond naast het element in de Inscreen Editor zodat u in 1 oogopslag ziet hoe de instellingen nu zijn. 
  Naast 'labelpositie links' en 'boven', zijn er nog veel andere opties om label posities te bepalen. We zullen ze niet allemaal noemen in deze handleiding. Welke label positie wel er zinvol is om te tonen is de optie 'binnen'.

  In het volgende voorbeeld is gekozen voor 'label positie binnen' in combinatie met 'positie veld zelfde regel' en aangepaste label breedte bij de voornaam, het tussenvoegsel en de achternaam.Voor dit formulier zijn de volgende instellingen gedaan:Op deze manier kunt u het formulier diverse visuele aanpassingen laten ondergaan, om het formulier mooier te laten ogen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Toevoegen uitleg bij element

U kunt uitleg toevoegen aan een veld door de 'Uitleg aan' checkbox aan te vinken. Er verschijnen nu een drietal nieuwe invoervelden: 'soort uitleg', 'titel', en 'bodytekst'.

 • Soort uitleg
  Hier kun t u kiezen uit 2 opties:
  Popup: uitleg wordt in een nieuw scherm getoond na klik op de link
  Mouseover: als de bezoeker met de muis over de link gaat, wordt de uitleg getoond
  In formulier: De bezoeker ziet dan de uitleg altijd staan, hij hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.
 • Titel
  Titel die verschijnt bij de uitleg
 • Bodytekst
  De tekst die verschijnt bij de uitleg

Menu opties bewerken

Bovenstaande bewerkopties zijn mogelijk voor elk element. Elementen met een veldtype waar meerdere antwoordmogelijkheden zijn zoals een 'Standaard menu', hebben meer bewerkopties. Deze opties zitten onder 'Bewerk menu optie'.


Als u klikt op 'Bewerk menu opties' verschijnen de bewerkopties. 

 • Waarde
  Hier geeft u aan welke waarde de de antwoordoptie heeft. Deze is standaard 0,1,2 etc.
 • Tekst
  Hier geeft u de de omschrijving van het antwoord op.
  Als de vraag bijvoorbeeld is: “In welke provincie woont u?”, kunt u als omschrijving opgeven "bijvoorbeeld Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg".


Als u op 'Toon-verberg en/of Sprong-opties' van een antwoordmogelijkheid klikt, ziet u de volgende extra bewerkopties verschijnen:Deze instellingen zijn bedoeld voor meerpagina-formulieren, om de route door het formulier aan te passen aan de keuzes die de bezoeker maakt. 


Een 'sprong'- of 'verberg optie' wordt ingesteld als bepaalde formulier-onderdelen naar aanleiding van een keuzevraag voor een bepaalde doelgroep niet van toepassing zijn. Of juist als een bepaalde doelgroep extra vragen moet krijgen. Vanaf de bepalende vraag, stuurt u verschillende doelgroepen naar een ander formulier-onderdeel.
Indien u bijvoorbeeld de vraag stelt: “Bent u een particulier of een bedrijf?", laat u particulieren andere vragen invullen dan bedrijven door middel van sprongen en het tonen en verbergen van bepaalde vragen. 


Een formulier met sprongen en verborgen vragen kan behoorlijk ingewikkeld worden voor de redacteur als er meerdere sprongen mogelijk zijn. Het kan nuttig zijn om de hulp van Hyarchis Waxtrapp hierbij in te schakelen.


We maken onderscheid tussen de 'sprong' en 'toon/verberg optie'. Per keuzemogelijkheid van een vraag gebruikt u, afhankelijk van hoe u de vragenlijst wilt indelen, de 'spong' of 'toon/verberg'.


Sprongopties


Er zijn verschillende soorten sprongen. U kunt een doelgroep laten springen naar een bepaalde pagina met vragen om deze mensen vervolgens weer terug te sturen naar waar ze gebleven. U kunt ook een doelgroep een stuk over laten slaan, zonder dat ze terugkomen in de oorspronkelijk formuliervolgorde.

Degene die het formulier invult merkt niets van deze sprongen. Het vergt wel nauwkeurig werk bij de ontwikkeling van het formulier.

 • Spring naar pagina
  Hier geeft u aan (als het formulier uit meerdere pagina's bestaat), naar welke pagina gesprongen moet worden (en dus welke pagina's overgeslagen moeten worden) door een bepaalde bezoeker. Het formulier wordt verder (in principe, als er geen andere sprongen vervolgen) in chronologische volgorde beantwoord. Er wordt alleen een deel overgeslagen.
 • Maak pagina alleen via deze sprong mogelijk
  Deze optie vinkt u aan als de persoon naar een specifiek onderdeel geleid moet worden dat niet op andere doelgroepen toepassing is. Het gaat dus niet alleen om het overslaan van vragen, maar ook om het beantwoorden van vragen die alleen op deze doelgroep van toepassing zijn.


Toon/verbergoptie


Hier geeft u aan welke vragen getoond moeten worden als degene die het formulier invult een bepaalde keuze maakt.
Als een bezoeker bijvoorbeeld kiest voor 'Particulier', krijgt hij vragen met voornaam, achternaam, adres, woonplaats etc. Als een bezoeker kiest voor 'Bedrijf', krijgt hij bedrijfsnaam, adres, woonplaats en kamer van koophandel nummer.

LET OP: bij dergelijke verplichte vragen (vink deze vragen aan als verplicht!), moet er altijd een 0 optie zijn die open staat als de keuze nog niet gemaakt is. Anders staan er of vragen voor een particulier of van een bedrijf al in beeld.

Geavanceerde modus

Binnen de geavanceerde modus verschijnen een aantal extra opties:

 • Toon dubbele punten achter labels
  Met deze optie kunt u achter de labels dubbele punten tonen
 • Wie mag de formulierelementen bewerken
  Met deze instelling bepaalt u als sitebeheerder vanaf welke gebruikersstatus de elementen van het formulier bewerkt mogen worden.