Spring naar inhoudBedanktekst

In de 'Bedanktekst'  tab geeft u aan welke tekst de bezoekers die het formulier hebben ingevuld te zien krijgen als ze op verzenden klikken.


U kunt de bedanktekst personaliseren door elementen uit het formulier toe te voegen. Bij het volgende voorbeeld zijn de elementen 'aanhef' , 'tussenvoegsel'  en 'achternaam'  toegevoegd.


Voor bezoeker mevrouw Waxtrapp ziet de bedanktekst er nu zo uit. 


Met de module Formulier is nog veel meer mogelijk, maar omdat mogelijkheden en eventuele aanpassingen geheel afhankelijk zijn van de toepssing ervan is dit nauwelijks kernachtig te beschrijven. Indien u specifieke vragen of wensen heeft betreffende deze module wordt u verzocht contact met ons op te nemen via het klanten-portaal.